Välkommen!

Vi är Björn Angelin och Anna Jelbring, psykiater respektive psykolog. Tillsammans har vi mycket stor erfarenhet av utredning och behandling av psykiatriska tillstånd. Vi erbjuder:

  • Utredning av och behandling för psykiatriska besvär. 
  • Neuropsykiatriska utredningar samt behandlingar för neuropsykiatriska tillstånd.
  • Krisstöd
  • Närståendestöd.
  • Handledning och konsultation.
  • Utbildningar och föreläsningar.