ADHD-behandling

Läkemedel för ADHD är ofta mycket effektiva för att minska ADHD-symtom och öka funktion och livskvalitet. De är oftast säkra att använda och har vanligtvis få biverkningar. För att garantera en patientsäker behandling gör jag innan insättning av medicinering alltid en bedömning av eventuella andra psykiatriska tillstånd, skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika, och eventuella hinder för medicinering. Din läkemedelsbehandling optimeras i tät kontakt med mig som specialistläkare så att du kan få största möjliga effekt samtidigt som eventuella biverkningar minimeras.

Via onlinekonsultation kan du som har en fastställd ADHD/ADD-diagnos få hjälp var du än bor i Sverige. För att kunna starta läkemedelsbehandling behöver du ge mig en kopia på din utredning.

Om det inte finns några hinder för att börja med medicin startar vi behandling vid första besöket under förutsättning att du skickat in din utredning först. Därefter görs kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar tills vi hittar rätt preparat och dos. När doseringen är stabil räcker det med uppföljning en gång om året.

Då flera av mina patienter önskat en tydlig översikt av vad det kommer att kosta att sätta in medicin har jag som förslag detta paket:

Kostnad för att påbörja din behandling av ADHD

Paket för insättning och 6 månaders behandling: 8000 kr. Följande ingår:

- Nybesök
- Insättning av läkemedel och recept under 3 månader.
- 3 återbesök inom 3 månader från nybesök.
- Recept för ytterligare 3 månader.

Observera dock att jag inte kan garantera att detta räcker för att ställa in din behandling, det går inte i förväg veta hur just du svarar på behandling.

Årlig uppföljning – Pris 3600 kr

Vi utvärderar behandlingseffekt och uppdaterar behandlingsplanen. Receptförnyelse för 12 månader sker i samband med detta besök.

Självklart kan du betala per besök också.

Kostnader för konsultation utanför avtalade besök (telefon, recept, intyg) tillkommer.