ADHD-behandling

Läkemedel för ADHD är ofta mycket effektiva för att minska ADHD-symtom och öka funktion och livskvalitet. De är oftast säkra att använda och har vanligtvis få biverkningar. För att garantera en patientsäker behandling gör jag innan insättning av medicinering en bedömning av eventuella andra psykiatriska tillstånd, skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika, och eventuella hinder för medicinering. Din läkemedelsbehandling optimeras i tät kontakt med mig som specialistläkare så att du kan få största möjliga effekt samtidigt som eventuella biverkningar minimeras.

Via onlinekonsultation kan du som har en fastställd ADHD/ADD-diagnos få hjälp var du än bor i Sverige. För att kunna starta läkemedelsbehandling behöver du ge mig en kopia på din utredning.

Om det inte finns några hinder för att börja med medicin startar vi behandling vid första besöket under förutsättning att du skickat in din utredning först. Därefter görs kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar tills vi hittar rätt preparat och dos. När doseringen är stabil räcker det med uppföljning två gånger om året.

Flera av mina patienter önskar en tydlig översikt av vad det kommer att kosta att sätta in medicin vilket jag förstår, samtidigt kan jag inte i förväg veta hur just du svarar på medicinen. Jag har därför inget paketpris eller liknande. Istället har jag olika priser för återbesök beroende på tidsåtgång, se https://polstockholm.se/vad-kostar-det/

När medicinen är inställd förnyar jag recept för max 6 månader i taget.

Kostnader för konsultation utanför avtalade besök (telefon, recept, intyg) tillkommer.