Neuropsykiatri

Vi utför Neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumtillstånd.

Medicinsk behandling av ADHD.

Behandling av samsjuklighet vid ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Utredning och behandling av tillstånd som Tourettes syndrom, OCD/Tvångssyndrom.

Körkortsintyg vid ADHD och autism.

Intyg för sökande till Polishögskolan.

Handledning och konsultation kring autism och psykiatrisk problematik.