Medicinska intyg

Vanliga intyg som vi kan hjälpa till med:

Transportstyrelsen: Intyg ang lämplighet vid ADHD, autism och IF, Alkohol och droger, Högre behörighet mm.

Försäkringskassan: Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH) för ansökan om aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Polishögskolan: Nya regler för antagning till Polishögskolan innebär att de som tidigare erhållit neuropsykiatriska diagnoser numera inte automatiskt utesluts från antagningsprocessen, men det krävs intyg ang lämplighet från psykiater.

För att utfärda dessa intyg krävs ofta mycket utförliga intyg utfärdade av en specialist van vid att skriva sådana intyg. Jag har skrivit många sådana utförliga intyg, med tillämpliga kompletteringar vilket är mer regel än undantag vid tex ansökan om sjukersättning. För utfärdande av samtliga intyg gäller att jag behöver kopior på relevanta utredningar, journaler, tidigare intyg och liknande för att kunna skriva korrekta intyg. Då jag inte har tillgång till några journaler från andra vårdgivare är det viktigt att du beställer journalkopior från tidigare vårdgivare inför besöket. Kostnad för intyg utgörs av besöksavgift plus läs- och skrivtid, ev provtagning mm.