Medicinska intyg

Ofta krävs mycket utförliga intyg för att bli accepterade av tex Försäkringskassan. Utfärdade av sådana intyg kräver ofta en specialist van vid att skriva intyg. Jag har skrivit många sådana intyg, när det krävs med nödvändiga kompletteringar vilket tyvärr ofta är mer regel än undantag vid tex ansökan om aktivitets- eller sjukersättning. Däremot är kvaliteten på intyg avhängigt tiden det tar att skriva dem och min uppfattning är att jag ofta får mina intyg accepterade där tidigare intyg avslagits beroende på att jag lägger mycket tid på skrivandet vilket nog många läkare har svårt att hinna med.

För utfärdande av samtliga intyg gäller att jag behöver kopior på relevanta utredningar, journaler, tidigare intyg och liknande för att kunna skriva korrekta intyg. Då jag inte har tillgång till några journaler från andra vårdgivare är det viktigt att du beställer journalkopior från tidigare vårdgivare inför besöket. Kostnad för intyg utgörs av besöksavgift plus läs- och skrivtid, ev provtagning mm.

Vanliga intyg som jag kan hjälpa till med:

Transportstyrelsen: Intyg ang lämplighet vid ADHD, autism och IF, Alkohol och droger, Högre behörighet mm.

Försäkringskassan: Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH) för ansökan om aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Polishögskolan: Nya regler för antagning till Polishögskolan innebär att de som tidigare erhållit neuropsykiatriska diagnoser numera inte automatiskt utesluts från antagningsprocessen, men det krävs intyg ang lämplighet från psykiater. Observera att det inte finns någon garanti för att du blir antagen trots intyg. Boka en tid för ett första besök så vi kan gå igenom förutsättningarna, om jag inte tror att jag kan skriva ett intyg som är till hjälp för dig betalar du inte mer än det första besöket. OBS: jag måste ha en kopia på din utredning så boka inte tid förrän du fått tag på den.