Vi är privatpraktiserande och är inte kopplade till landsting eller Försäkringskassa. Det innebär att frikort inte gäller. Privat verksamhet innebär dock kort eller ingen väntetid och inga köer. Hos oss får du tid snabbt och behandling kan startas direkt. Du kan få hjälp av såväl psykolog som läkare utan att vänta.

Konsultation psykolog: 1200:-

Konsultation läkare: 1800:-

Provtagning debiteras separat enligt riktpriser från Karolinska. Provtagning för att utesluta missbruk (drogscreening) krävs för förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

Behöver du konsultation, handledning eller utbildning så kan vi återkomma med ett kostnadsförslag.

Oavsett vilken typ av hjälp du behöver kan du alltid kontakta oss för att få mer information om vart du kan vända dig.