Björn Angelin

Legitimerad läkare, specialist i psykiatri

Jag har lång och bred erfarenhet från specialistpsykiatrin, främst inom vuxenpsykiatrisk öppenvård men också lång erfarenhet av akutpsykiatri. Jag arbetar nu privat på egen mottagning. Min huvudinriktning är dels läkemedelsbehandling, dels att stödja återhämtning genom förståelse för hur psykologiska faktorer och stress samverkar för uppkomst av ohälsa. Som specialist i psykiatri är jag mycket van vid att hålla i och utvärdera medicinering och att utfärda utförliga intyg till t e x Försäkringskassan.

De senaste åren har jag främst arbetat med neuropsykiatri, främst autism och ADHD. Jag föreläser och handleder personal kring autism och psykiatri. Min huvudinriktning är neuropsykiatri.

Jag är medlem av Sveriges läkarförbund och medlem av den Svenska psykiatriska föreningen.

Anna Jelbring

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut KBT.

Jag arbetar med psykisk ohälsa utifrån kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi och tar emot personer med svårigheter inom områden som posttraumatiskt stressyndrom, emotionell instabilitet, utmattning, stress, depression och ångest med mera. Min huvudinriktning är trauma och emotionell instabilitet. Jag föreläser och handleder personal om exempelvis PTSD och självskadebeteende.

Ossi

Flatcoated retriever. Tränar på att vara med på mottagningen. Säg till om du är hundrädd eller allergisk.