Björn Angelin

Legitimerad Läkare, specialist i psykiatri

Jag har främst arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård. Jag har också lång erfarenhet av akutpsykiatri från akutmottagningen på S:t Göran. Jag arbetar sedan mars 2019 dels privat på vår mottagning dels som konsultläkare inom Vuxen- och Barn- och ungdomspsykiatrin. Jag handleder personal kring autism och psykiatri.

Anna Jelbring

Legitimerad Psykolog, under utbildning till specialist i klinisk psykologi och psykoterapeut.

Jag arbetar med psykisk ohälsa utifrån KBT och DBT. Min huvudinriktning är trauma och emotionell instabilitet. Jag handleder personal kring tex PTSD och självskadebeteende.