Björn Angelin

Legitimerad läkare, specialist i psykiatri

Jag har främst arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård men har också lång erfarenhet av akutpsykiatri. De senaste åren har jag främst arbetat med neuropsykiatri, främst autism och ADHD. Jag arbetar sedan mars 2019 dels privat på vår mottagning dels som konsultläkare inom vuxen- och barn- och ungdomspsykiatrin. Jag föreläser och handleder personal kring autism och psykiatri. Min huvudinriktning är neuropsykiatri.

Anna Jelbring

Legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoterapeut.

Jag arbetar med psykisk ohälsa utifrån kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi och tar emot personer med svårigheter inom områden som posttraumatiskt stressyndrom, emotionell instabilitet, utmattning, stress, depression och ångest med mera. Min huvudinriktning är trauma och emotionell instabilitet. Jag föreläser och handleder personal om exempelvis PTSD och självskadebeteende.

Ossi

Flatcoated retriever. Tränar på att vara med på mottagningen. Säg till om du är hundrädd eller allergisk.