Välkommen till
Psykolog- och Läkarbolaget Stockholm

Hos oss hittar du experter på behandling och utredning av psykiatriska tillstånd. Läs mer nedanför eller kontakta oss direkt för mer information.

Tillsammans har vi omfattande erfarenhet av utredning och behandling av psykiatriska tillstånd. Vi erbjuder:

  • Utredning av och behandling för besvär så som utmattningssyndrom, depression, ångest, emotionell instabilitet, PTSD, ADHD, med mera.
  • Psykologisk behandling utifrån KBT och DBT.
  • Krisstöd.
  • Neuropsykiatriska utredningar och behandlingar för neuropsykiatriska tillstånd.
  • Medicinska intyg.
  • Handledning och konsultation.
  • Utbildningar och föreläsningar.