Vi har omfattande erfarenhet av utredning och behandling av psykiatriska tillstånd och erbjuder:

  • Utredning av och behandling för besvär så som utmattningssyndrom, depression, ångest, emotionell instabilitet, PTSD, ADHD, med mera.
  • Psykologisk behandling utifrån KBT och DBT. Specialist på PTSD.
  • Neuropsykiatriska utredningar och behandlingar för neuropsykiatriska tillstånd.
  • Medicinska intyg till ex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Polishögskolan, mm.
  • Handledning och konsultation.
  • Utbildningar och föreläsningar.

Specialistkonsultation i mobiltelefon/dator

Om du inte bor i Storstockholm eller inte kan komma till ett fysiskt möte på vår mottagning kan du få hjälp via videokonsultation. Vi erbjuder besök för såväl läkar- som psykologsamtal via säkra videotjänster där du loggar in med BankId. Videokonsultationer har visat sig fungera utmärkt vid uppföljning och behandling för de flesta tillstånd.